Autorská práva

Copyright © 2016 – 2017 , ViaFerraty.cz

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně textů, obrázků, grafických prvků, grafických ploch, log a zdrojového kódu, je dílem ViaFerraty.cz a podléhá autorským právům, která náležejí ViaFerraty.cz, případně dílem dalších osob, které postoupily právo k užití díla na ViaFerraty.cz. Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn v souladu se zákonem o právu autorském.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, kterým je ViaFerraty.cz, je zakázána jakákoli další publikace, kopírování, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru www.viaferraty.cz nebo jeho částí  provozovatele je zakázáno.


Zpátky na začátek