Členské příspěvky

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2019

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1690 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let (roč. 1955 – 1991)

SKUPINA B: 1290 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1954), juniory od 19-27 let (roč. 1992 – 2000)

SKUPINA C: 700 Kč
– děti/mládež do 18 let (od roč. 2001), tělesně postižení nad 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let, 1690 Kč + 1290 Kč = 2980 Kč
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1690 Kč

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

 

Výhodná nabídka:
úhrada členství v Alpenvereinu a v ČHS na jednom místě se slevou.

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1610 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 2010 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let (roč. 1955 – 1991)

SKUPINA B: 1240 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 1640 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1954), juniory od 19-27 let (roč. 1992 – 2000)

SKUPINA C: 680 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS) = 780 Kč
– děti/mládež do 18 let (od roč. 2001), tělesně postižení min. 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let, 2010 Kč + 1640 Kč = 3650 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let, 2010 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

 

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2019 pro členy ČHS:

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1610 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let (roč. 1955 – 1991)

SKUPINA B: 1240 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1954), juniory od 19-27 let (roč. 1992 – 2000)

SKUPINA C: 680 Kč
– děti/mládež do 18 let (od roč. 2001), tělesně postižení min. 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 1610 Kč + 1240 Kč = 2850 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1610 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze samostatně přímo na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.


Zpátky na začátek