Členské příspěvky

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2018

vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč

SKUPINA A: 1690 Kč

– dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let (roč.1954-1990)

SKUPINA B: 1290 Kč

– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1953), juniory od 19-27 let (roč. 1991-1999), studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!), tělesně postižené, min.70%

SKUPINA C: 700 Kč

– děti/mládež do 18 let (od roč. 2000), postižení nad 50% (tělesné postižení je třeba doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let (u studentů), 1690 Kč+ 1290 Kč= 2980 Kč
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let (u studentů), 1690 Kč

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

Výhodná nabídka:
úhrada členství v Alpenvereinu a v ČHS na jednom místě se slevou

vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč

SKUPINA A: 1610 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 2010 Kč

– dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let (roč.1954-1990)

SKUPINA B:1240 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 1640 Kč

– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1953), juniory od 19-27 let (roč. 1991-1999), studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!), tělesně postižené, min.70%

SKUPINA C: 680 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS) = 780 Kč

– děti/mládež do 18 let (od roč. 2000)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 2010 Kč + 1640 Kč = 3650 Kč

(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let, 2010 Kč

(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

 

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2018 pro členy ČHS:

vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč

SKUPINA A: 1610 Kč

– dospělý člověk ve věkové skupině 28-64 let (roč.1954-1990)

SKUPINA B: 1240 Kč

– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let (do roč. 1953), juniory od 19-27 let (roč. 1991-1999), studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!), tělesně postižené, min.70%

SKUPINA C: 680 Kč

– děti/mládež do 18 let (od roč. 2000), tělesně postižení min. 50 % (Nutno doložit dokladem!)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 1610 Kč + 1240 Kč= 2850 Kč

(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1610 Kč

(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

 

Nabídka pojišťovny Generali, partnera rakouského svazu ALPENVEREIN:

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu:
– každý měsíc každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné/dvojnásobné/trojnásobné plnění)
– doživotně

Cena individuálního připojištění:

základní sazba 280 Kč
zvýšená sazba 550 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 825 Kč (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!):

základní sazba 995 Kč
zvýšená sazba 1990 Kč (dvojnásobná výše plnění)
zvýšená sazba 2985 Kč (trojnásobná výše plnění)

 

více viz. Připojištění trvalé invalidity


Zpátky na začátek