Výhody členství

Pro všechny členy

NA CHATÁCH ALPSKÉHO SVAZU

Na chatách Alpského svazu můžete využívat následující služby a výhody:

 • Garantovaná sleva 10 EUR při přenocování na chatách v Rakousku a dalších alpských zemích.
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).  Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách „Turistického spolku přátel přírody“ (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích).
 • Přednostní přijetí ( přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů (klíč je k dispozici na těchto místech v ČR).

POJISTNÁ OCHRANA

 • Alpenverein Weltweit Service kryje náklady na záchranu do 25 000 EUR, léčebné výlohy, převozy do nemocnice do výše 10 000 EUR a transport a repatriaci neomezeně.
 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách Alpenvereinu a transportních lanových drahách.
 • Evropské pojištění právní ochrany až 35 000 EUR.

!!! POJIŠTĚNÍ NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba se vrátit do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

DALŠÍ VÝHODY

 • Sleva 25% na mapy Alpenvereinu
 • Časopis BERGAUF: 5x ročně. Časopis celého svazu s důležitými tématy, tipy na túry, informacemi o produktech, zprávami, přehledy o jednotlivých sekcích, atd. (Časopis je v rámci  Rakouska rozesílán zdarma, zasílání do jiných zemí je pouze na vyžádání po uhrazení poštovného) ONLINE si jej můžete prohlédnout zde.
 • Možná účast na akcích všech sekcí Alpenvereinu

Nový člen

Noví členové sekce Alpenverein EDELWEISS obdrží slevový sešit “Guttscheinheft” s bonusy v hodnotě cca 500 EUR u partnerů v Rakousku.

Mimo jiné obsahuje tento sešit například poukazy:

Na horách

CHATY ALPENVEREINU

Můžete si vyhledat chatu Alpenvereinu v novém českém vyhledávači chat.

Provozní řád a tarify pro chaty Alpenvereinu si můžete stáhnout zde.

Pro cestování s dětmi byla vydána brožura „Mit Kindern auf Hütten“, její aktuální verzi si můžete stáhnout zde.

KLÍČ K WINTERRAUMU

Winterraum je veřejně přístupná část horské chaty, vybavená nutnými potřebami pro přenocování. Je součástí většiny chat Alpenverein. Zda má vámi vybraná chata Winterraum a pro kolik osob zjistíte na stránkách chaty nebo kontaktujte sekci, které chaty patří.

Pokud je tento Winterraum uzamčen, můžete si jako člen i nečlen Alpenvereinu zapůjčit universální klíč. Tento klíč si můžete zapůjčit přímo u nás v Ústí nad Labem na adrese níže, nebo na dalších místech po celé ČR. Seznam kontaktních míst najdete zde.

Kontaktní místo v Ústí nad Labem:

HOTROCK s.r.o.
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem
Web: www.hotrock.cz
Email: info@hotrock.cz


Zpátky na začátek